A ria e nosa e non de REGANOSA

quarta-feira, 24 de outubro de 2007

A veciñanza pechada na Casa do Concello de Mugardos porque REGANOSA ameaza a súa seguridade e as súas vidas, emite un comunicado no 3º mes de encerro

COMUNICADO DE PRENSA CON MOTIVO DO TERCEIRO MES DE PECHE NA CASA DO CONCELLO DE MUGARDOS

Con motivo do terceiro mes de peche no concello de Mugardos por parte das veciñas e veciños afectados pola localización da Planta de Gas Natural Licuado de REGANOSA no interior da ría de Ferrol, queremos mostrar a nosa máis enérxica protesta pola falta de interese que, desde a Xunta de Galicia estase tendo para connosco xa que, a día de hoxe, non houbo ningún movimento de achegamento por parte do bipartito que goberna Galiza con respecto ás entrevistas pedidas por este colectivo que tan exemplar e cívicamente está levando a cabo o peche.

Por outra banda dicir que houbo un comportamento totalmente diferente por parte dos organismos estatais dependentes do Ministerio de Industria, quen realmente teñen competencia para a autorización definitiva. Destes últimos se podemos dicir que canto menos, atenderon e escoitado as nosas peticións en diferentes reunións así como en varias conversacións telefónicas, dándonos unha idea moito máis positiva do seu interese puntual sobre a problemática do asunto que nos compete. Conversacións, por outra banda, enfocadas en todo momento a intercambiar información sobre os informes incompletos e os condicionados que se deron para obter a AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA do 2002 e de CONSTRUCIÓN do 2004 da xa mencionada Planta de Gas.

É por iso que, logo destes 92 días ininterrompidos de peche no concello de Mugardos esiximos, con máis forza que nunca, paralícese dunha vez por todas calquera actividade da planta de gas de REGANOSA xa que non reune as condicións para o seu funcionamento e, debido á súa localización, entre outras moitas causas, nunca poderá reunilas.

Recordar tamén que as obras ilegais hai que paralas antes de que poidan causar desastres irreversibles na sociedade.

Mugardos, 23 de outubro de 2007

PLATAFORMA VECIÑAL "O CRUCEIRO DE MEÁ"
ocruceiromeha@yahoo.es
http://ocruceirodemea.blogaliza.org/

Nenhum comentário: